پایگاه اطلاع رسانی شهرداری چابکسر۳۰ شهریور روز جهانی صلح بایگانی - پایگاه اطلاع رسانی شهرداری چابکسر
شعار سال 1403 (سال جهش تولید با مشارک مردم )