پایگاه اطلاع رسانی شهرداری چابکسر
سال 1398، سال رونق تولید
 • صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۸/۲۸

  ادامه مطلب را مشاهده نمایید ...
 • صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۸/۱۴

  ادامه مطلب را مشاهده نمایید ...
 • صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۷/۲۳

  ادامه مطلب را مشاهده نمایید ...
 • صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۷/۰۹

  ادامه مطلب را مشاهده نمایید ...
 • صورتجلسه مورخ ۹۷/۳/۲۱

  ادامه مطلب را مشاهده نمایید ...
سخن شهردار

    ادامه نوشته …

گلچین عناوین خبری

صورتجلسه مورخ ۹۸/۰۱/۱۹

به گزارش روابط عمومی شهرداری چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی جهت بازدید با نمایش در می آید .روابط عمومی شهرداری چابکسر ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۸/۰۱/۰۵

به گزارش روابط عمومی شهرداری چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی جهت بازدید با نمایش در می آید .روابط عمومی شهرداری چابکسر ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۲/۲۷

به گزارش روابط عمومی شهرداری چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی جهت بازدید با نمایش در می آید .روابط عمومی شهرداری چابکسر ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۲/۲۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی جهت بازدید با نمایش در می آید .روابط عمومی شهرداری چابکسر ...; ادامه نوشته …

تابناك وب
شورای اسلامی شهر چابکسر
تابناك وب


سخنان امام خمینی (ره) در مورد پیروزی انقلاب اسلامی

پيروزي نهايي وقتي است كه اسلام، به همه ابعاد و به همه احكامش در ايران پياده شود؛ وپيروزي بالاتر آن كه در همه اقطار عالم، اسلام حكومت كند .اسلام مايه سعادت بشر است.

صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۸/۲۸

تاریخ : ۸:۳۳:۲۹ - دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
دیدگاه ها :بدون ديدگاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی جهت بازدید با نمایش در می آید .روابط عمومی شهرداری چابکسر ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۸/۱۴

تاریخ : ۹:۰۰:۵۰ - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷
دیدگاه ها :بدون ديدگاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی جهت بازدید با نمایش در می آید . روابط عمومی شهرداری چابکسر صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۸/۱۴ ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۷/۲۳

تاریخ : ۷:۵۱:۴۸ - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷
دیدگاه ها :بدون ديدگاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی جهت بازدید با نمایش در می آید . روابط عمومی شهرداری چابکسر صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۷/۲۳ ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۷/۰۹

تاریخ : ۷:۵۰:۱۰ - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷
دیدگاه ها :بدون ديدگاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی جهت بازدید با نمایش در می آید . روابط عمومی شهرداری چابکسر صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۷/۰۹ ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۳/۲۱

تاریخ : ۸:۲۶:۰۶ - یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
دیدگاه ها :بدون ديدگاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری : صورتجلسه مورخ ۹۷/۳/۲۱ ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۳/۱۳

تاریخ : ۸:۲۴:۵۶ - یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
دیدگاه ها :بدون ديدگاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری :   ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۳/۰۷

تاریخ : ۹:۲۱:۰۶ - شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
دیدگاه ها :بدون ديدگاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری : صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۳/۰۷ ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۲/۳۱

تاریخ : ۹:۱۹:۵۳ - شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
دیدگاه ها :بدون ديدگاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری : صورتجلسه مورخ ۹۷/۲/۳۱   ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۸/۲۸

تاریخ : ۸:۳۳:۲۹ - دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
دیدگاه ها :بدون ديدگاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی جهت بازدید با نمایش در می آید .روابط عمومی شهرداری چابکسر ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۸/۱۴

تاریخ : ۹:۰۰:۵۰ - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷
دیدگاه ها :بدون ديدگاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی جهت بازدید با نمایش در می آید . روابط عمومی شهرداری چابکسر صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۸/۱۴ ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۷/۲۳

تاریخ : ۷:۵۱:۴۸ - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷
دیدگاه ها :بدون ديدگاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی جهت بازدید با نمایش در می آید . روابط عمومی شهرداری چابکسر صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۷/۲۳ ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۷/۰۹

تاریخ : ۷:۵۰:۱۰ - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷
دیدگاه ها :بدون ديدگاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی جهت بازدید با نمایش در می آید . روابط عمومی شهرداری چابکسر صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۷/۰۹ ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۳/۲۱

تاریخ : ۸:۲۶:۰۶ - یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
دیدگاه ها :بدون ديدگاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری : صورتجلسه مورخ ۹۷/۳/۲۱ ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۳/۱۳

تاریخ : ۸:۲۴:۵۶ - یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
دیدگاه ها :بدون ديدگاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری :   ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۳/۰۷

تاریخ : ۹:۲۱:۰۶ - شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
دیدگاه ها :بدون ديدگاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری : صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۳/۰۷ ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۲/۳۱

تاریخ : ۹:۱۹:۵۳ - شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
دیدگاه ها :بدون ديدگاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری : صورتجلسه مورخ ۹۷/۲/۳۱   ...; ادامه نوشته …

جلسه هم اندیشی و سازماندهی فوتبال پایه با حضور مهندس غنوی شهردار ، اعضای شورای اسلامی شهر و هیئت فوتبال بخش چابکسر

تاریخ : ۷:۵۳:۵۵ - شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
دیدگاه ها :بدون ديدگاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری : جلسه هم اندیشی وسازماندهی فوتبال پایه با حضور مهندس غنوی شهردار ، اعضای شورای اسلامی شهر و هیئت فوتبال بخش چابکسر ...; ادامه نوشته …

مراسم افتتاح نمایشگاه آزمایشی گل و گیاه در زمین ۴/۷ هکتاری شهرداری

تاریخ : ۷:۵۲:۲۸ - شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
دیدگاه ها :بدون ديدگاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری چابکسر : مراسم افتتاح نمایشگاه آزمایشی گل و گیاه در زمین ۴/۷ هکتاری شهرداری ...; ادامه نوشته …

جشن عید مبعث در سالن شهید نارنجی چابکسر

تاریخ : ۷:۵۱:۰۵ - شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
دیدگاه ها :بدون ديدگاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری : جشن عید مبعث در سالن شهید نارنجی چابکسر ...; ادامه نوشته …

بیان دیگاههای دانش آموزی در مسائل شهری در دیدار دانش آموزان مدرسه غیر دولتی پسرانه هدف با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر

تاریخ : ۷:۵۰:۰۳ - شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
دیدگاه ها :بدون ديدگاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری : بیان دیگاههای دانش آموزی در مسائل شهری در دیدار دانش آموزان مدرسه غیر دولتی پسرانه هدف با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ...; ادامه نوشته …

(( آگهی مزایده کتبی واگذاری تاسیسات رفاهی ساحل پارک شهید انصاری ))

تاریخ : ۱۱:۲۳:۲۵ - دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
دیدگاه ها :بدون ديدگاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری : (( آگهی مزایده کتبی واگذاری تاسیسات رفاهی ساحل پارک شهید انصاری )) ...; ادامه نوشته …

(( آگهی مزایده کتبی واگذاری کافی شاپ پارک ))

تاریخ : ۱۱:۲۲:۱۶ - دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
دیدگاه ها :بدون ديدگاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری : (( آگهی مزایده کتبی واگذاری کافی شاپ پارک )) ...; ادامه نوشته …

اولین نمایشگاه و فروشگاه بهاره چابکسر

تاریخ : ۱۲:۱۶:۳۶ - یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
دیدگاه ها :بدون ديدگاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری : اولین نمایشگاه و فروشگاه بهاره چابکسر ...; ادامه نوشته …

تقدیر از قاریان و حافظان دانش آموزی منطقه چابکسر در سالن شهید نارنجی

تاریخ : ۷:۴۹:۳۶ - شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶
دیدگاه ها :بدون ديدگاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری : تقدیر از قاریان و حافظان دانش آموزی منطقه چابکسر در سالن شهید نارنجی ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۸/۱۴

تاریخ : ۹:۰۰:۵۰ - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷
دیدگاه ها :بدون ديدگاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی جهت بازدید با نمایش در می آید . روابط عمومی شهرداری چابکسر صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۸/۱۴ ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۷/۲۳

تاریخ : ۷:۵۱:۴۸ - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷
دیدگاه ها :بدون ديدگاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی جهت بازدید با نمایش در می آید . روابط عمومی شهرداری چابکسر صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۷/۲۳ ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۷/۰۹

تاریخ : ۷:۵۰:۱۰ - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷
دیدگاه ها :بدون ديدگاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی جهت بازدید با نمایش در می آید . روابط عمومی شهرداری چابکسر صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۷/۰۹ ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۶/۲۶

تاریخ : ۹:۳۴:۰۴ - سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
دیدگاه ها :بدون ديدگاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی جهت بازدید با نمایش در می آید . روابط عمومی شهرداری چابکسر صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۶/۲۶ ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۶/۱۹

تاریخ : ۹:۳۸:۲۸ - چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
دیدگاه ها :بدون ديدگاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی جهت بازدید با نمایش در می آید . روابط عمومی شهرداری چابکسر صورتجلسه مورخ ۹۷/۶/۱۹ ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۶/۵

تاریخ : ۹:۲۸:۳۵ - چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
دیدگاه ها :بدون ديدگاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی جهت بازدید با نمایش در می آید . روابط عمومی شهرداری چابکسر صورتجلسه مورخ ۹۷/۶/۵ ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۵/۲۹

تاریخ : ۹:۲۲:۳۹ - چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
دیدگاه ها :بدون ديدگاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی جهت بازدید با نمایش در می آید . روابط عمومی شهرداری چابکسر صورتجلسه مورخ ۹۷/۵/۲۹ ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۵/۲۲

تاریخ : ۹:۲۰:۲۹ - چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
دیدگاه ها :بدون ديدگاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی جهت بازدید با نمایش در می آید . روابط عمومی شهرداری چابکسر صورتجلسه مورخ ۹۷/۵/۲۲ ...; ادامه نوشته …آخرین های سامانه 137