پایگاه اطلاع رسانی شهرداری چابکسر۲۱ شهریور روز سینما بایگانی - پایگاه اطلاع رسانی شهرداری چابکسر
شعار سال 1402 (سال مهار تورم و رشد تولید )