پایگاه اطلاع رسانی شهرداری چابکسر۱۳ مهر روز جهانی معلم [ ۵ October ] بایگانی - پایگاه اطلاع رسانی شهرداری چابکسر
شعار سال 1403 (سال جهش تولید با مشارک مردم )