پایگاه اطلاع رسانی شهرداری چابکسرفرا رسیدن ماه رمضان بر همکان مبارک باد - شهرداری چابکسر بایگانی - پایگاه اطلاع رسانی شهرداری چابکسر
شعار سال 1403 (سال جهش تولید با مشارک مردم )