پایگاه اطلاع رسانی شهرداری چابکسرصورتجلسه شورای اسلامی شهر چابکسر 6/ش6-1402 بایگانی - پایگاه اطلاع رسانی شهرداری چابکسر
شعار سال 1402 (سال مهار تورم و رشد تولید )