پایگاه اطلاع رسانی شهرداری چابکسرزیبا سازی سطح شهر بایگانی - پایگاه اطلاع رسانی شهرداری چابکسر
شعار سال 1403 (سال جهش تولید با مشارک مردم )