پایگاه اطلاع رسانی شهرداری چابکسردیدار نوروزی شهردار چابکسر و اعضای شورای اسلامی شهر با فرماندار شهرستان رودسر بایگانی - پایگاه اطلاع رسانی شهرداری چابکسر
شعار سال 1403 (سال جهش تولید با مشارک مردم )