پایگاه اطلاع رسانی شهرداری چابکسرصورتجلسه 2/ش6 مورخ 1401/01/07 بایگانی - پایگاه اطلاع رسانی شهرداری چابکسر
شعار سال 1402 (سال مهار تورم و رشد تولید )