۹ مهر روز جهانی سالمندان [ ۱ October ]

۹ مهر روز جهانی سالمندان [ ۱ October ]

روز جهانی سالمندان در اول اکتبر (مصادف با ۹مهر ماه) هر سال گرامی داشته می‌شود. پلاک نصب شده در مادرید که روز جهانی سالمندان را گرامی داشته‌است. در ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰، مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز ۱ اکتبر به عنوان روز جهانی سالمندان در قطعنامه شماره ۴۵/۱۰۶ ثبت کرد.