۸ شهریور انفجار در دفتر نخست‌وزیری جمهوری اسلامی ایران، روز مبارزه با تروریسم

۸ شهریور انفجار در دفتر نخست‌وزیری جمهوری اسلامی ایران، روز مبارزه با تروریسم

تلفن هاس تماس : ۰۱۳۴۲۶۶۰۵۰۰

سامانه ارتباط مردمی ۲۴/۷ : ۱۳۷

آتش نشانی : ۰۱۳۴۲۶۷۲۲۲۲ – ۱۲۵

لینک ما در پلتفرم ایتا :