۳۰ شهریور روز جهانی صلح

روز جهانی صلح در سال ۱۴۰۲ برابر است با پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ مصادف با ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی و یا ۵ ربیع الاول سال ۱۴۴۵ قمری.