۲ مهر شهادت امام حسن عسکری علیه السلام [ ٨ ربیع الاول ]

۲ مهر شهادت امام حسن عسکری علیه السلام [ ٨ ربیع الاول ]

شهادت امام حسن عسکری در سال ۱۴۰۲ برابر است با یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲ مصادف با ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی و یا ۸ ربیع الاول سال ۱۴۴۵ قمری.