۱۲ فروردین ماه، روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد

دوازده فروردین، بهار انقلاب و روز شکفتن گل اسلام بر شاخسار زمان و نوید بخش تجلی حق و حاکمیت نظام اسلامی مبارک باد.