پیام تبریک شهردار به مناسبت تحویل سال نو(سال ۱۴۰۳)

پیام تبریک شهردار به مناسبت تحویل سال نو(سال ۱۴۰۳)