موزائیک خیابان امام خمینی (ره) ازمیدان آزادگان تا پل گیلانده

ادامه فرش موزائیک خیابان امام خمینی (ره) ازمیدان آزادگان تا پل گیلانده به همت پرسنل واحد عمران و خدمات شهری