مراسم راهپیمایی با شکوه یوم الله ۱۳ آبان در شهر چابکسر

مراسم راهپیمایی با شکوه یوم الله ۱۳ آبان در شهر چابکسر

زمان : شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ صبح
مکان : از حوزه مقاومت بسیج تا جنب اداره آموزش و پرورش چابکسر