فراخوان تجدید مزایده عمومی واگذاری (اجاره یک قطعه زمین به مساحت ۹ متر مربع

فراخوان تجدید مزایده عمومی واگذاری (اجاره یک قطعه زمین به مساحت ۹ متر مربع جهت نصب سامانه رزرواسیون گردشگری به مدت ۳ سال واقع در چابکسر ، خیابان امام خمینی(ره) ، جنب مهمانسرای مخابرات از طریق سامانه الکترونیکی دولت