عملیات فاز اول پارک جنگلی حاشیه رودخانه زیبای آچیرود

به همت شهرداری چابکسر بزودی حاشیه رودخانه زیبای آچیرود به یکی از جاذبه های گردشگری و تفرجگاهی تبدیل می شود