شهادت ابوعبدالله حضرت امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد

امام جعفر صادق علیه السلام : صبر رأس ایمان است.
شهادت ابوعبدالله حضرت امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد.