سال «جهش تولید با مشارکت مردم» مبارک‌ باد

سال «جهش تولید با مشارکت مردم» مبارک‌ باد