دیدار مسئولین محلی با مهندس غنوی شهردار چابکسر بمناسبت هفته دولت

دیدار مسئولین محلی با مهندس غنوی شهردار چابکسر بمناسبت هفته دولت