دومین دوره مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کشور ، جام نگین خزر چابکسر با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر چابکسر

برگزاری مراسم قرعه کشی دومین دوره مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کشور جام( نگین خزر) چابکسر به میزبانی شهرداری و شورای اسلامی شهر چابکسر

در روز سه شنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۲.