داستان زندگی جوان چابکی، کارمند شهرداری چابکسر در کتاب درسنامه یارَش

داستان زندگی جوان چابکی سجاد حبیبی کارمند شهرداری چابکسر در کتاب درسنامه یارَش

این کتاب حاصل تلاش یک سال و نیم یک گروه دوازده نفره است که از بین ۲ هزار سوژه، داستان زندگیِ ۲۱ فرد موفق را در ۵ فصل و ۱۴۵ صفحه برای استفاده دانش آموزان مقطع اول و دوم متوسطه چاپ کردند.

این کتاب به عنوان یک مهمات و یک ابزار در اختیار معلمان، مربیان و والدین قرار می‌گیرد تا با کمک این کتاب چگونه موفق شدن و حل مساله در همین جامعه، با همین مختصات و مشکلات و فرصت‌ها را به دانش آموزانشان یاد دهند.