برپایی نمایشگاه و فروشگاه عرضه محصولات بومی و صنایع دستی

برپایی نمایشگاه و فروشگاه عرضه محصولات بومی و صنایع دستی در آستانه نوروز باستانی و استقبال از بهار ۱۴۰۳ توسط شهرداری چابکسر