بررسی مشکلات شهر با حضور حاج آقا صفری نماینده شهرستانهای رودسر و املش

بررسی مشکلات شهر  با حضور حاج آقا صفری نماینده شهرستانهای رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در محل شهرداری چابکسر