بازدید فرماندار رودسر از مرکز پردازش و بازیافت پسماندهای شهری چابکسر

بازدید فرماندار رودسر از مرکز پردازش و بازیافت پسماندهای شهری چابکسر
دکتر محمدحیدری فرماندار شهرستان رودسر عصر روز دوشنبه از مرکز پردازش و بازیافت پسماندهای شهری چابکسر بازدید بعمل آوردند
لازم بذکر است در این مرکز اقدامات خوبی توسط بخش خصوصی با مدیریت شهرداری چابکسر شکل گرفته و در این فرآیند، زباله های انباشته شده که از سال های قبل چهره نامطلوبی در این شهر ایجاد کرده بود، مورد بازیافت مجدد قرار گرفته که تاکنون عرصه زیادی انباشته شده از زباله، پاکسازی شده است.
در این بازدید معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری، بخشدار بخش چابکسر، شهردار شهر چابکسر و جمعی از اعضای کارگروه مدیریت پسماند شهرستان رودسر نیز حضور داشتند.