آگهی جذب سرمایه گذار – اطلاعیه شماره دو

 

?فراخوان جذب سرمایه گذار

♦️اطلاعیه شماره ۲ شهرداری چابکسر

?شهرداری چابکسر در نظر دارد با مشارکت بخش خصوصی نسبت به سرمایه گذاری در زمینی به مساحت ۳ هکتار واقع در جنب ایستگاه CNG اقدام نماید.

?لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به سرمایه گذاری اعم از تجاری و تفریحی و یا طرح های متناسب با سیاست شهری هستند دعوت می شود طرح پیشنهادی خود را ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ انتشار این آگهی، به دبیرخانه شهرداری چابکسر ارائه نمایند

?ضیاء باژرنگ
شهردار چابکسر