آغاز همزمان پروژه تسطیح و آماده سازی بستر جهت احداث پارک ساحلی بهمراه کانال هدایت آبهای سطحی در انتهای خیابان وحدت اسلامی

آغاز همزمان پروژه تسطیح و آماده سازی بستر جهت احداث پارک ساحلی بهمراه کانال هدایت آبهای سطحی در انتهای خیابان وحدت اسلامی به همت واحد خدمات شهری و عمران شهرداری چابکسر با اعتبار داخلی بالغ بر ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال