آغاز عملیات روکش آسفالت کوچه شهید ملا ظهیری در خیابان شهدا

آغاز عملیات روکش آسفالت کوچه شهید ملا ظهیری در خیابان شهدا