آغاز عملیات روکش آسفالت خیابان شهید حسینی

آغاز عملیات روکش آسفالت خیابان شهید حسینی با همت واحد عمران و خدمات شهری شهرداری چابکسر