آتش زدن علفزار‌ها به چه قیمت

۱۲۵ چابکسر_ ظهر امروز ۳ شهریور ۱۴۰۱ اعلام آتش‌سوزی علفزار جنب منازل مسکونی به مرکز فرماندهی آتش نشانی چابکسر اطلاع داده شد.۳ آتش نشان بهمراه یک دستگاه خودروی اطفایی به محل حادثه واقع در مالارا پشت مدارس اعزام شدند.
گفتنی است با توجه به شدت و گستردگی آتش سوزی سریعا نسبت به مهار آتش اقدام شد.
متاسفانه بی احتیاطی و آتش زدن ضایعات کشاورزی و علفزار موجب این حادثه شد که خوشبختانه با تلاش آتش‌نشانان مهار و از گسترش آن به سمت منازل مسکونی و باغات مجاور جلوگیری بعمل آمد.

تلاش بی منت

گوشه هایی از مهار آتش سوزی علفزار‌ها و باغات بخش چابکسر به همت واحد آتشنشانی شهرداری چابکسر
مرداد و شهریور ۱۴۰۱

۱۲۵ چابکسر_ این روزها روزهای سخت و نفس گیر آتش‌نشانان است چرا که با توجه به تعدد آتش سوزی علفزار‌ها در چابکسر و حومه این شهر و در کنار شدت گرمای هوا؛ عملیات های سخت و نفس گیری رقم می‌خورد.

?گفتنی است: از بسیاری از این آتش سوزی ها تصویری نداریم و قطعا زحمات تلاشگران آتش نشان کمتر به سمع و نظر می‌رسد.

?این آتش سوزی ها که غالبلا عمدی و جهت هرس زمین ها بوده و ما شاهد خسارات شدید به تجهیزات گران قیمت آتش نشانان، خسارت به مال و اموال شهروندان و نیز افت شدید توان غیور مردان آتش نشان هستیم.

?طبق ماده ۲۰ هوای پاک وماده ۶۸۸ مجازات اسلامی، ایجاد آتش چه به صورت عمدی وچه به صورت غیر عمد که باعث تخریب و آلودگی محیط زیست می شود جرم محسوب گردیده و متخلف به جزای نقدی و تا یک سال حبس محکوم می گردد.