به استقبال بهار ۱۴۰۱

به استقبال بهار ۱۴۰۱

استقبال و اهدای کادو با حضور امام جمعه معزز ، بخشدار محترم  ،شهردار محترم فرماندهی بسیج اعضای محترم شورای اسلامی شهر ریاست آموزش پرورش به مسافرانی عزیزی که در آغازین دقایق سال وارد شهر توریستی چابکسر شدند .