اعضای شورای اسلامی شهر

اسامی و سمت اعضای شورای اسلامی شهر چابکسر در دوره پنجم

ردیف نام و نام  خانوادگی تصویر سمت و توضیحات
۱ امیرحسین یوسف زادذه چابک    رئیس شورا – فوق لیسانس حقوق
۲ رامین محمدی چابک    نایب رئیس شورا – فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی
۳ جعفر قاسمی    منشی شورا و نماینده در شورای شهرستان – لیسانس مدیریت دولتی
۴ جعفر حسن زاده شیخ زاهدی   خزانه دار شورا – لیسانس حسابداری
۵ سید کمال الدین مهدویان   سخنگوی شورا – لیسانس مهندسی پتروشیمی