صورتجلسه مورخ ۹۷/۶/۱۹

به گزارش روابط عمومی شهرداری چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی جهت بازدید با نمایش در می آید .
روابط عمومی شهرداری چابکسر
صورتجلسه مورخ ۹۷/۶/۱۹