جشن عید مبعث در سالن شهید نارنجی چابکسر

به گزارش روابط عمومی شهرداری :

جشن عید مبعث در سالن شهید نارنجی چابکسر