دیدار دوستانه فوتسال کارکنان شهرداری چابکسر و بخشداری چابکسر

به گزارش روابط عمومی شهرداری :

دیدار دوستانه فوتسال کارکنان شهرداری چابکسر و بخشداری چابکسر .

در روز سه شنبه مورخه ۱۷ بهمن ماه دو تیم کارکنان شهرداری چابکسر و بخشداری چاکبسر مقابل یکدیگر قرار گرفتند که در نهایت شهرداری چابکسر با نتیجه ۷ بر ۵ به پیروزی رسید .