تجلیل از آزادگان سرافراز شهر چابکسر همزمان با سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی

به گزارش روابط عمومی شهرداری :

تجلیل از آزادگان سرافراز شهر چابکسر همزمان با سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی