پایگاه اطلاع رسانی شهرداری چابکسر » اخبار شهر
سال 1398، سال رونق تولید

صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۸/۲۸

تاریخ :۸:۳۳:۲۹ - دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
دیدگاه ها : ۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی جهت بازدید با نمایش در می آید .روابط عمومی شهرداری چابکسر ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۸/۱۴

تاریخ :۹:۰۰:۵۰ - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷
دیدگاه ها : ۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی جهت بازدید با نمایش در می آید . روابط عمومی شهرداری چابکسر صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۸/۱۴ ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۷/۲۳

تاریخ :۷:۵۱:۴۸ - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷
دیدگاه ها : ۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی جهت بازدید با نمایش در می آید . روابط عمومی شهرداری چابکسر صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۷/۲۳ ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۷/۰۹

تاریخ :۷:۵۰:۱۰ - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷
دیدگاه ها : ۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی جهت بازدید با نمایش در می آید . روابط عمومی شهرداری چابکسر صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۷/۰۹ ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۳/۲۱

تاریخ :۸:۲۶:۰۶ - یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
دیدگاه ها : ۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری : صورتجلسه مورخ ۹۷/۳/۲۱ ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۳/۱۳

تاریخ :۸:۲۴:۵۶ - یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
دیدگاه ها : ۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری :   ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۳/۰۷

تاریخ :۹:۲۱:۰۶ - شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
دیدگاه ها : ۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری : صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۳/۰۷ ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۲/۳۱

تاریخ :۹:۱۹:۵۳ - شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
دیدگاه ها : ۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری : صورتجلسه مورخ ۹۷/۲/۳۱   ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۲/۲۴

تاریخ :۹:۱۸:۲۰ - شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
دیدگاه ها : ۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری : صورتجلسه مورخ ۹۷/۲/۲۴ ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۲/۱۷

تاریخ :۱۰:۲۴:۱۳ - سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
دیدگاه ها : ۰

به گزارش روابط عمومی شهردار : صورتجلسه مورخ ۹۷/۲/۱۷ ...; ادامه نوشته …