تعرفه پیشنهادی عوارض شهرداری در سال ۱۴۰۲

با کلیک بر روی لینک زیر می توانید فایل PDF تعرفه پیشنهادی شهرداری در سال ۱۴۰۲ را دانلود کنید

تعرفه پیشنهادی شهرداری چابکسر۱۴۰۲