آگهی جذب سرمایه گذار – اطلاعیه شماره دو

 

💯فراخوان جذب سرمایه گذار

♦️اطلاعیه شماره ۲ شهرداری چابکسر

🔘شهرداری چابکسر در نظر دارد با مشارکت بخش خصوصی نسبت به سرمایه گذاری در زمینی به مساحت ۳ هکتار واقع در جنب ایستگاه CNG اقدام نماید.

💢لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به سرمایه گذاری اعم از تجاری و تفریحی و یا طرح های متناسب با سیاست شهری هستند دعوت می شود طرح پیشنهادی خود را ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ انتشار این آگهی، به دبیرخانه شهرداری چابکسر ارائه نمایند

🖋ضیاء باژرنگ
شهردار چابکسر